De gunstige working in zeestoomschopen van de voortdurende aanwezigheid van zinkplaten, die in het water gedompeld met de wanden van den stoomketel in aanraking zijn, begint, in Frankrijk althans, naar het schijnt al meer en meer te worden erkend. Cosmos les Mondes bevat in het nommer van 9 September l.l. een bericht aangaande de proefnemingen, die de Marinekapitein TRÈVE dienaangaande in een lang tijdsverloop heeft gedaan aan boord van het stoomschip de Desaix, dat hij commandeerde. De uitkomsten daarvan zijn zeer gunstig. Die werking is tweeledig. Ten eerste verbindt zich het zink met de vetzuren, die door de smeermiddelen van de voedingpomp enz. steeds in het water worden gebracht en vormt daarmede eene soort zinkzeep, welke zich met den ketelsteen op de ketelwanden afzet en dien steen zoo los van samenhang maakt, dat hij door borstels verwijderd kan worden. Ten tweede veroorzaakt deze verbinding terwijl zij zich vormt een voortdurende ontwikkeling van waterstof aan de oppervlakte der zinkplaten, welke, hoe langzaam ook, toch toereikend is om het geheel luchtvrij worden en dus de oververhitting van het water te voorkomen, die reeds sinds lang bij de physici bekend is als de voornaamste oorzaak van de hevigste en vroeger raadselachtigste ketelontploffingen.