Misschien is er langen tijd geen feit geweest, dat meer den bioloog aangespoord heeft kennis te nemen van de resultaten, door de physische chemie verkregen, dan wel de gevolgtrekkingen door VAN ’T HOFF gemaakt uit PFEFFER’S waarnemingen. Bezig met de onderzoekingen, neergelegd in zijn beroemd werk Etudes de dynamique chimique (1884) en nadenkend over de »affiniteit”, kwam VAN 'T HOFF er toe te twijfelen aan de juistheid van eene opmerking, door MITSCHERLICH 40 jaar vroeger gemaakt over de grootte van de aantrekking tusschen watervrij natriumsulfaat en water. MITSCHERLICH stelde deze gelijk aan het verschil in spanning van waterdamp in aanraking met water en van waterdamp in aanraking met glauberzout, beide in eene besloten ruimte.