De sectie Hymenoptera is opgericht tijdens de wintervergadering van januari jongstleden. Na overleg met het bestuur van de NEV is besloten deze sectie te gaan oprichten. ”En petit comité” is er na de wintervergadering overlegd en een bestuur gevormd: Theo Peeters is secretaris, Hans Nieuwenhuijsen penningmeester en Jan Smit voorzitter. Hoewel deze sectie een uitvloeisel is van de Aculeatenwerkgroep hebben we toch gekozen voor de naam ”Hymenoptera”.


Additional Files
Bzzz-1.jpg Cover Image , 18kb