Het lijkt me zinvol per jaar een overzicht te geven van nieuwe aculeatenliteratuur. Aculeatenliteratuur dan wel in de brede zin van het woord, want ook stukken over aculeatenparasieten (b.v. Rhipiphoridae), personalia (b.v. Warncke), collecties, krantenartikelen, cartoons, catalogi, etc. kunnen worden opgenomen. Daarbij streef ik zoveel mogelijk naar volledigheid. Uiteraard krijg ik lang niet alles wat aculeaten betreft onder ogen en stel het dan ook zeer op prijs als mensen met aanvullingen komen. Wat betreft de criteria voor opname heb ik voorlopig slechts twee wensen: a. het betreft ’inkt-informatie’ (dus geen elektronische informatie) b. het betreft informatie over aculeaten van Nederlands grondgebied of voorkomend in Nederland (Nederland in strikte zin).