Voor u ligt het derde nummer van Bzzz, met o.a. een voortzetting van de discussie over ”aculeatendistricten”, de aankondiging van een excursie, een verhaal over goudwespen in Nederland en leuke waarnemingen en vangsten uit 1995. Al met al een aardig aanbod. Wij hopen (en verwachten eigenlijk ook) dat er meer mensen in onze sectie zijn die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan deze nieuwsbrief.