Onze reactie op commentaar van Mervyn Roos bestaat uit vier punten. Allereerst herhalen we kort onze uitgangspunten. Vervolgens reageren we op de punten van Mervyn. Dan komen we met een nieuw voorstel en tenslotte passen we dat toe op Hoplitus spinulosa (K.) (zie elders in dit nummer). De uitgangspunten, die leiden tot ons voorstel, zijn de volgende: – Naast de geografische verspreiding van de soort (EIS – kaartje) willen we ook informatie geven over de ecologische verspreiding. Immers de ecologie geeft aan of een plant of dier ergens kan voorkomen. De geografische vindplaats laat zien waar dit gerealiseerd is. – Botanische eenheden vallen samen met zoölogische eenheden. Vandaar de kreet ’aculeatendistricten’. – Het districtsniveau zou een schakel kunnen zijn tussen het geografische niveau (grove verspreiding) en het habitatniveau: een gedetailleerde omschrijving van de leefplek. – We zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij al bestaande indelingen.