Goudwespen behoren tot de fraaiste insekten in ons land. Echter aan de kennis van de soorten, hun biologie en verspreiding is nog veel studie te verrichten. Hieronder geven we een kort overzicht van onze huidige kennis van deze groep met tips voor verder onderzoek. Maar we beginnen met een kort historisch overzicht van de goudwespenstudie in eigen land.