Onze belangstelling voor Hoplitis spinulosa (Kirby 1802) werd gewekt door Ben Brugge (Zoölogisch Museum Amsterdam, afd. Entomologie), die in de eerste week van juli 1995 twee bijen (♀ ♀) gevangen had op het terrein van het Lioba-klooster te Egmond-Binnen die tot deze soort behoren. De soort is zeldzaam in Nederland en werd vooral vroeger wel eens in de duinen tussen Katwijk en Haarlem gevonden. Het is ook een soort met een interessante biologie; de vrouwtjes maken nestjes in lege slakkenhuisjes. Nieuwsgierig gemaakt door de vondst van Ben Brugge togen wij op 12 juli naar de binnenduinrand van het Noordhollands Duinreservaat tussen Egmond-Binnen en Egmond aan Zee bij de van Oldenburgweg. Bij een mooi hellinkje met flink wat bloeiende gele composieten passeerden wij de prikkeldraadafzetting. De eerste slag was al raak: Hoplitis spinulosa ♀! Het bleef er niet bij één. Zonder veel moeite hadden wij daar een honderdtal vrouwtjes kunnen verzamelen. De mannetjes waren in kleiner aantal aanwezig. Zij vlogen vooral op Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) en Eecht bitterkruid (Picris hieracioides), waarop de vrouwtjes zich wentelden in het overvloedige stuifmeel. Enkele dieren vonden we op Beemdkroon (Knautia arvensis), waarschijnlijk om hier nectar uit te zuigen. We vonden ook huisjes van de Gewone tuinslak (Cepaea nemoralis), waarin we meenden iets van cellenbouw te kunnen waarnemen. Enkele van deze huisjes werden meegenomen. De kweek mislukte echter.