Ik heb volop slakken (bedekte, geen naakte!) in mijn min in Reeuwijk, maar ik kan wachten tot ik een ons weeg, geen Hoplitis spinulosa. Zoals Westrich ook al aangaf is de temperatuur belangrijk en komt de soort in Nederland aan de noordgrens van zijn verspreidingsgebied voor. Juist Zuid-Limburg en de duinen zijn gebieden waar zowel relatief hoge temperaturen voorkomen (microklimatologisch gezien) alswel open gebieden met veel huisjes-slakken. De volgende gebieden die in aanmerking komen zijn Montferland en mogelijk sommige delen van de Veluwe. Reden genoeg om bij meer warme zomers in successie deze gebieden extra aandacht te geven.