Wat betreft de Nederlandse aculeatenliteratuur was het jaar 1995, samen met 1994, vooral het jaar van de hommels. Menigeen in Nederland heeft in de afgelopen twee jaren voor het eerst (bewust) kennis gemaakt met hommels. De resultaten van dit zeer geslaagde projekt, kregen zijn beslag in een dubbeldik thema-nummer, waarin de resultaten van de tellingen -ingezonden op meer dan 5.000 waamemingskaarten- zijn verwerkt en vele artikelen de aandacht vestigen op hommels. Dit hommelnummer kan ik eenieder aanraden die interesse heeft in hommels. Uit de grote hoeveelheid buitenlandse literatuur is een 35-tal titels gekozen die mijns inziens van belang kunnen zijn voor de aculeatenstudie in ons land. Naast een nieuwe mieren-catalogus, een nieuwe familie-indeling van de bijen, nieuwe determinatietabellen, artikelen met nieuwe synoniemen en biologische informatie over soorten die ook in ons land voorkomen, zijn er ook meldingen opgenomen van soorten die onze grens naderen.