We hadden verwacht dat het niet mee zou vallen om na een artikelen-explosie, zoals in het ”Lefebernummer”, weer een Bzzz met diverse interessante artikelen vol te krijgen. Toch is het wederom gelukt een zeer goed gevuld nummer te maken. Eindelijk komen er ook artikelen over bladwespen binnen. Wat nog ontbreekt zijn artikeltjes over sluipwespen.