Op 15 juni 1996 troffen 8 personen elkaar bij het café te Kekerdom voor een excursie door de Millingenvaard. Het was prima aculeatenweer en we hebben dan ook genoten. Tussen de middag werd pauze gehouden in de heemtuin van het theehuis. Een groot deel van het gebied werd bemonsterd op bijen en diverse wespengroepen. Over het algemeen werd al wandelend door het terrein gevangen met vlindernet en vangpot. Tevens werden enkele waterbordjes uitgezet voor het vangen van de kleine, vliegensvlugge soorten. Van vijf deelnemers aan deze dagexcursie zijn de soortenlijstjes verwerkt in de resultaten. Over de bijen en wespen van de Millingenvaard werden al eerder enkele soortenlijstjes gepubliceerd nl. in de Veelpoot (Smit, 1995) en in het jaarverslag 1993-1994 over de Millingerwaard van de Stichting Ark en Staatsbosbeheer (Bekhuis, Bosman & Woesthuis, 1995). Tevens werd door Jan Smit de wespbij Nomada zonata, een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna, uit de Millingenvaard gemeld (Smit 1996).