Deze keer zijn ook enkele interessante vangsten opgenomen uit het Belgisch grensgebied die door Lefeber werden opgestuurd. BvA = Bob van Aartsen, CE = C. Evers, RvK = Ruud van Kats, VL = Virgilius Lefeber, TP = Theo Peeters, JP = Jean Petit, MR = Mervyn Roos, JS = Jan Smit, JTS = Johnny Smit, HW = Henny Wiering, JWvZ = Jan Willem van Zuilen