Het onderstaande verslag werd op verzoek van de redactie van het tijdschrift Natura (KNNV-Nederland) in augustus 1995 geschreven. Door plaatsgebrek kon het artikel, dat maximaal 1000 woorden mocht bevatten, niet worden opgenomen in het themanummer over hommels dat in november 1995 verscheen. De redactie beloofde het artikel in een van de latere nummers te plaatsen. Echter sindsdien hebben we niets vernomen en ook niets gelezen over hommels op Schiermonnikoog en dus werd besloten het verslag op te nemen in deze nieuwsbrief. Sinds twee seizoenen bezoeken we enkele weekenden per jaar plekken in Nederland om zeldzame hommels te inventariseren. Na enkele succesvolle hommelexcursies in 1993 waarbij we o.a. kennismaakten met de Heidehommel, hadden we ons voorgenomen in 1994 één of meerdere waddeneilanden te onderzoeken op hommels. Hieronder een verslag van enkele uren waarnemen op Schiermonnikoog.