Ruim vijf jaar is er aan de graafwespentabel gewerkt; vijf jaar waarin met vallen en opstaan een tabel is gemaakt, die zo’n 100 jaar geleden door J. P. Thijsse al werd aangekondigd. In een van de eerste nummers van ‘De Levende Natuur’ kondigt hij aan voor die interessante en fraaie graafwespen een tabel te maken [althans deze anekdote vertelde mij onlangs iemand]. Over dat vallen en opstaan gaat dit artikel. Meestal wordt er over inhoud van een tabel geschreven, maar niet over het maken ervan. Het gaat mij daarbij niet zozeer om een verantwoording van die tabel, want die staat in de tabel zelf. Een tabel van deze omvang wordt niet zo vaak gemaakt en meestal gaat door het eenmalige karakter van het maken van een tabel bij de publikatie ervan de opgedane ervaring verloren. Wetend dat er al vele jaren een nog grotere klus ligt te wachten dan deze tabel -een tabel voor graafbijen- kan het niet fout zijn de opgedane ervaring uit te schrijven. Onderstaand komen aan de orde: – de gevolgde werkwijze; – de typografie; – de inhoud; – de eerste correctie en aanvulling. Een ”Klein” verzoek besluit dit artikel.