Met Pasen kreeg ik van frater Wim Klein zijn 130 pagina’s tellende determinatietabel voor de graafwespen van de Benelux in de bus. Het van een galdde blauwe kaft voorziene boekwerkje (A5 formaat) ziet er keurig uit, is uitgegeven door de Jeugdbondsuitgeverij en kost slechts ƒ 12,50 Het ISBN-nummer luidt 90-5107-030-6. Ondanks de korte tijd die me ter beschikking stond volgt hieronder, na een historisch overzicht, een bespreking van deze nieuwe graafwespentabel. Komt er met deze tabel een eind aan het tijdperk zweefvliegen in de Jeugdbonden en kunnen ze eindelijk aan de slag met een qua morfologie en gedrag vele malen interessantere insectengroep?