Door Theo Peeters is in de vorige aflevering van Bzzz het boekje van Wim Klein: ”De graafwespen van de Benelux” besproken. Alhoewel ik mijn zegje heb kunnen doen bij het doornemen van het concept van het boekje, wil ik toch graag nog enige opmerkingen maken. Met de in dit boekje gegeven tabellen is het mogelijk / moet het mogelijk zijn de in de Benelux voorkomende soorten te determineren. Slechts in één geval, waar microcopisch onderzoek noodzakelijk is, laat dit boekje je in de steek. Het boekje is dan ook geschreven voor mensen, die hoogstens over een goede loupe beschikken en die het liefst Nederlands-talige tabellen gebruiken, waarin ze niet lastig gevallen worden door soorten, die in het eigen gebied niet voorkomen en er ook niet verwacht worden. Hierbij moet je wel oppassen, want je weet nooit wat je nog kunt verwachten. De vondst door Virgilius Lefeber van de bij Tetralonia macroglossa Illiger op de Sint Pietersberg in 1996 (Lefeber, 1997) en in 1997 was eóht niet te verwachten! Het boekje van Klein moet je beschouwen als een introductie tot de studie van de graafwespen, die bij verdere studie kan leiden tot het gebruik van uitgebreidere werken zoals Dollfuss (1991) en Bitsch & Leclercq (1993).