Hierbij vragen we de leden om de jaarlijkse bijdrage in de maand januari aan het begin van het verenigingsjaar te gireren (giro-nr. 6435909), bijvoorbeeld gelijk wanneer je je NEV- contributie betaalt. Of betaal contant tijdens de wintervergadering in Utrecht op 14 februari in Utrecht. De minimumbijdrage is ƒ 15,- per jaar. Iets meer mag ook! De leden die in de ledenlijst met een * zijn aangegeven hebben voor het komende jaar reeds betaald.