Ook voor hymenopterologen komt er steeds meer informatie via het internet beschikbaar. De redactie van Bzzz vroeg mij om eens over het internet te surfen en op zoek te gaan naar een aantal interessante websites en home pages. Hieronder staat het verslag met mijn keuze en die is natuurlijk verre van compleet. Ik geef hier slechts een bescheiden voorzet. De URL’s heb ik steeds bij iedere site vermeld en de internetterminolgie heb ik omschreven in een bijgaande woordenlijst. Misschien dat ook andere Bzzz-lezers in de komende nummers op een dergelijke wijze andere interessante websites willen presenteren, met een korte beschrijving van de inhoud en interactieve potenties. Op speciaal verzoek heb ik naar determinatietabellen voor Aculeata gezocht, maar veel vermeldenswaardige sites heb ik helaas niet aangetroffen (veel tabellen gaan niet verder dan tot op het genusniveau). Wel is een uitstekende introductie voor de systematiek en biologie van alle groepen Hymenoptera te vinden op The Hymenoptera Home Page (onder auspiciën van de medewerkers van Silwood Park/Oxford University): http://www.ex.ac.uk/‾gjlramel/ Hierin zijn vele hyperlinks naar andere Home Pages en sites opgenomen, zoals the sawflies, the Parasitica, the Cynipoid Home Page, solitary wasps en solitary bees. De meeste sites zijn voorzien van boekbesprekingen en een picture parade, maar de kwaliteit daarvan kan beter. Een andere introductie op de systematische indeling van de Hymenoptera is te vinden op: http://www.inscyclo.com/order/