Op 3 april 1998 is, na een kort verblijf in het ziekenhuis, onze collega Klaas Vegter overleden. Klaas werd geboren op 29 augustus 1907 te Appingedam. Na het gymnasium te Groningen genoot hij van 1926-1933 een biologiestudie te Utrecht. Hij deed staatsexamen voor onderwijzer en was toen bevoegd voor het lesgeven aan MULO (= MAVO) en hij vervulde allerlei, soms onbetaalde, baantjes als invalkracht. In 1937 werd hij leraar aan een kweekschool in Leeuwarden tot de mobilisatie in augustus 1939. Na de mobilisatie werd hij in december 1940 onderwijzer aan een MULO te Smilde. In 1946 ging hij als dienstplichtig reserve-officier naar Nederlands-Indie. Eind 1949 terug in Nederland werd hij biologie-leraar in Emmen en Hoogeveen; vanaf 1955 uitsluitend in Emmen.