Iedereen die zich met de sectie van de aculeaten bezighoudt heeft wel een favoriete familie. Voor mij is dat de familie van de spinnendoders (Pompilidae). Je probeert over zo’n groep zo veel mogelijk informatie te verzamelen en je stuit dan natuurlijk op allerlei problemen. In dit artikel wil ik één van die problemen onder de aandacht brengen, namelijk de naamgeving van de onderdelen van het mannelijk genitaal. Tijdens mijn zoektocht kwam ik ook op het terrein van graafwespen en bijen. Daarvan zal ik verslag doen in volgende nummers van Bzzz. Wolf, één van de autoriteiten op spinnendodersgebied, geeft in zijn ‘Hymenoptera: Pompilidae’ (1972), deel 5 van de Insecta Helvetica Fauna, een beschrijving en een genitaaltekening van Anoplius samariensis (zie fig.1a en 2a). In zijn beschrijving vermeldt hij de volsella, een term die in de tekening ontbreekt en in de tekening komt de lacinia voor, die in de beschrijving ontbreekt. Ik vroeg mij dus af bij welk onderdeel in de tekening ik ‘volsella’ moest zetten en waar ik in de beschrijving de ’lacinia’ moest plaatsen.