Er is de afgelopen drie jaar een drietal schitterende Duitstalige boekjes over aculeaten verschenen die het aanschaffen waard zijn. Het betreft een boekje over Mieren door Seifert (1996), een deeltje over Bijen door Müller, Krebs & Amiet (1997) en een boekje over Wespen door Witt (1998). Graag wil ik hieronder het bijenboek bespreken. Een drietal Zwitserse aculeatenliefhebbers heeft garant gestaan voor het bijenboek. Wie op de hoogte is van de aculeatenliteratuur van het afgelopen decennium kent de namen van deze auteurs. Het boekje bestaat uit een drietal delen. Het algemene deel (±50 pagina’s) bestaat uit de volgende paragrafen: wat zijn bijen?, lichaamsbouw en zintuigen, habitat, levenscycli, nestbouw, sociaal gedrag, broedparasieten, bloembezoek, paringsstrategieen, slaapplaatsen, bedreiging en bescherming en observatie- en onderzoeksmethoden. Alles bij elkaar een zeer brede en degelijke bespreking van de biologie en oecologie van bijen.