Het is te hopen dat we de komende nummers niet doorgaan op de manier zoals de beide laatste nummers van Bzzz beginnen, namelijk met een "In memoriam" van een gewaardeerd collega. Hopelijk houden de overige "oude knarren" van onze sectie het nog vele jaren vol. Mede om ons met raad en daad ter zijde te staan. Dit nummer staat verder bol van allerlei hymenopterologische zaken. Allereerst de aankondiging van onze excursie, die dit jaar heel speciaal is en start in de gewijde sfeer van een klooster diep in het zuiden van Limburg. Dat mag je niet missen!