Op 22 februari 1999 overleed geheel onverwacht onze collega Gijs van der Zanden aan een hartstilstand. Hij werd geboren op 8 juni 1915 in Amsterdam. Hij had een moeilijke jeugd door het vroegtijdig overlijden van zijn vader. Na de middelbare school volgde hij een hogere technische opleiding (wat nu HTS genoemd wordt) en verhuisde hij naar Eindhoven om bij Philips te gaan werken. Er volgde een geslaagde carrière als (crisis-)manager, die hem op veel plaatsen in Europa bracht. Zijn passie voor de taxonomie van de bijen begon toen hij in 1950 door een hernia aan bed gekluisterd was. Door het lezen van de boeken van de beroemde Franse entomoloog J.H. Fabre werd zijn interesse voor altijd gewekt voor de Hymenoptera Aculeata. Later specialiseerde hij zich in de Megachilinae, een groep van bijen die het stuifmeel in een buikschuier transporteert. Op 58-jarige leeftijd ging hij met vervroegd pensioen en wijdde zich daarna nog zo’n 25 jaar geheel aan de taxonomie en verspreiding van bijen. Vooral de groep van de Osmiini had zijn belangstelling. Met zijn “Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire Megachilidae” in 1982 was hij een van de eerste die de kennis en verspreiding van deze groep bijen in Nederland toegankelijk maakte voor een groter aantal mensen. Hij heeft tot op hoge leeftijd met een bewonderenswaardige volharding gewerkt. Het resultaat is een groot aantal publicaties over de verspreiding van de soorten, overzichten, diverse beschrijvingen van nieuwe soorten, en, zeer belangrijk, een grote, geheel gedetermineerde collectie. Gijs verzamelde zelf niet veel bijen, maar door zijn vele nationale en internationale contacten bouwde hij aan een belangrijke collectie, die in de toekomst zonder twijfel zijn waarde zal bewijzen. Deze collectie zal voor een ieder die professionele belangstelling heeft, ter beschikking staan in het Nationaal Natuur historisch Museum / Naturalis in Leiden.