Met 8 personen kwamen wij bij elkaar in Zevenaar voor een excursie naar Montferland. Jan Smit had samen met Bob van Aartsen een tweetal excursieplekken uitgekozen. Een terreintje van het Waterleidingbedrijf Oost Gelderland (WOG) en een bloemrijke Rijndijk bij Spijk. Het was een zonnige dag met temperaturen rond de 28 graden Celcius en af en toe een wolk. Toen bleek dat de Rijndijk en de buitendijkse uiterwaarden bij Spijk niet veel opleverden, werd besloten om ’s middags naar Meinerswijk bij Arnhem te rijden. Meinerswijk is een natuurontwikkelingsgebied langs de Rijn dat begraasd wordt door Koniks en Galloways. Er werd rond vijf uur afgesloten op een zonnig terras vlakbij Meinerswijk. Daarna ging eenieder huiswaarts met een tevreden gevoel. Weer één van die geslaagde excursies in twee terreinen in Nederland, waar nog veel te beleven valt op het gebied van de angeldragers.