Met de Borkense Baan (AC 249-438 en 250-437) wordt een spoorlijntje bedoeld dat vroeger liep van Winterswijk naar Borken in Duitsland. Het baantje is niet meer in gebruik. Op een aantal plaatsen is de rails bijna niet meer te zien vanwege opslag van bomen, struiken en kruiden. Het tracee is voor een deel in handen van Natuurmonumenten, een ander stuk is van het Gelders Landschap. Officieel is het gebied nergens toegankelijk. Het gedeelte in AC 250-437 tot aan de Duitse grens lijkt het meest interessant door de aanwezigheid van poeltjes en kleine meertjes. De spoorbaan ligt hier ook wat hoger op een talud. Wanneer er op korte termijn geen onderhoud op dit gedeelte gepleegd wordt, dan is het binnen de kortste keren bos en de huidige biotoop verdwenen.