In de oudere Nederlandse literatuur over Andrena’s, is men het over het voorkomen van Andrena proxima niet helemaal eens. In van der Vecht (1928) staat deze soort vermeld als zeldzaam. Terwijl Benno (1953) zegt: "voornamelijk in de zuid-oostelijke provincies niet zeldzaam". Naar mijn mening en die van anderen, zou de soort inmiddels wel eens veel algemener kunnen zijn dan tot op heden vermeld wordt. Van Nomada conjungens wordt in alle literatuur, ook die uit het buitenland vermeld dat deze soort zeldzaam is. In dit artikel kan ik, dankzij de medewerking van EIS-Nederland en een aantal collega’s, de verspreidingsgegevens rond deze soorten in ons land eens op een rijtje zetten.