Eind 1998 werd in overleg met EIS-Nederland besloten de Aculeatenatlas op te splitsen in twee delen. Een deel over wespen en mieren en een apart deel over bijen. Daardoor komt er tijd vrij om de bijenteksten in alle rust af te maken en hoeft de rest niet te wachten tot alle bijenteksten geschreven zijn. Tevens kan nu nog gewerkt worden aan het controleren van merkwaardige vondsten en aan het verwerken van een grote hoeveelheid ongedetermineerd bijenmateriaal in de collecties. Ik vond echter dat we aan de vele vrijwilligers, die zich inmiddels hebben ingezet voor het verzamelen van gegevens over bijen en wespen, verplicht waren op korte termijn iets van hun werk te laten zien. Vandaar dat aan EIS voorgesteld werd een voorlopige bijenatlas te maken en dat bleek een schot in de roos. Samen met Ivo Raemakers, Jan Smit en in samenwerking met Jeroen de Rond, een leesgroepje van collega’s en de medewerkers van EIS-Nederland, werd tussen begin januari en begin april hard gewerkt aan de teksten voor een voorlopige bijenatlas. Die ligt nu bij de drukker en zal begin mei verschijnen. Alle leden van de sectie Hymenoptera krijgen van EIS-Nederland een exemplaar opgestuurd. We hopen natuurlijk dat jullie daarmee nog dit seizoen meteen aan de slag gaan om witte vlekken op te vullen. Bezoek eens andere plekken dan de ’normale’ excursiegebieden en laat vrienden en kennissen de voorlopige atlas zien. We rekenen op jullie medewerking, zodat over enkele jaren een prachtige atlas met kleurenfoto’s over bijen in de serie "Nederlandse Fauna" kan verschijnen.