Het computerprogramma ORDE, de inventarisatiedatabase voor leden van de NEV, is sinds de voorlaatste versie uit 1995 door Oscar Vorst en Jeroen Fokker grondig gereviseerd. De slimme manier waarop het programma het invoeren van waarnemingen vergemakkelijkt is ongewijzigd gebleven. Naast de invoerregel bevindt zich een venster dat de zgn. catalogus van de Nederlandse soorten toont. In dit venster wordt na iedere ingetypte letter bliksemsnel een lijst opgebouwd van alle namen waarin de ingevoerde lettercombinatie voorkomt. Een simpele spatie sluit het selecteren van genera af en verlegt het zoeken naar soorten die vallen onder de overgebleven genera. Na ongeveer 5 of 6 letters is de lijst van duizenden soorten en synoniemen meestal al tot enkele regels teruggebracht. Synoniemen worden na bevestiging met een return automatisch vertaald naar de geldige soort. Nieuwe gebruikers zullen er misschien even aan moeten wennen dat ORDE geen onderscheid maakt tussen ondersoorten, varianten of aberraties. Vindplaatsgegevens worden in een database opgeslagen en bij invoeren van series naar believen toegevoegd aan elke vondst. Tijdens het invoeren van de vindplaatsgegevens wordt men langs een aantal opties geleid, die later hun dienst bewijzen in statistieken van diverse landschapstypen die bij elke soort kunnen worden gedestilleerd uit de collectie. Na het invoeren van gegevens kan het bestand op verschillende manieren grafisch worden weergegeven tegen de achtergrond van biotoop, geografie, seizoensindeling, collectie etc. Uitdraaien en exporteren van overzichten, etiketten en verspreidingskaartjes is overigens ook geen probleem. De import- en exportmogelijkheden van andere bestandsformaten zijn aanzienlijk uitgebreid en het is zelfs mogelijk foto’s te tonen bij de vindplaats.