“Meijendel” is eigenlijk de naam van een grote vlakke duinvallei ten NO van Den Haag. Het is echter gebruikelijk om onder Meijendel het gehele duingebied te verstaan dat in het ZW begrensd wordt door Den Haag, in het ZO door Wassenaar met haar landgoederen, en in het NO door de Wassenaarse Slag. Steekt men de Wassenaarse Slag over dan komt men in een ander groot duingebied, Berkheide, dat zich uitstrekt tot aan de zuidrand van Katwijk. Enige voormalige bollenvelden aan de voet van het binnenduin, die sinds enkele jaren in natuurontwikkelingsgebied zijn veranderd, behoren eveneens tot Meijendel. Het gehele gebied beslaat ongeveer 2000 hectare. Het wordt beheerd door Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (hierna DZH genoemd), welke instantie mij sinds 1996 vergunning verleent om in Meijendel angeldragers te inventariseren. Reden van bestaan van DZH is de productie van drinkwater, maar verantwoord omgaan met en beheren van de natuur is een belangrijke nevendoelstelling van het bedrijf.