Wilde bijen staan de laatste jaren flink in de belangstelling. Het hommelproject van de KNNV (Amoeba/Natura 1995), de discussie over concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen (Smeekens 1998, Koster 1998, Brugge et al. 1998), het verschijnen van een Tirion-gids van bijen, wespen en mieren (Bellmann 1998), de voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Peeters et al. 1999), de toename van onderzoek aan bijen door particuliere organisaties en universiteiten, getuigen van meer dan een tijdelijke belangstelling. Wat echter nog ontbreekt is een Nederlandstalige tabel waarmee we de bijen in ons land op naam kunnen brengen. Er liggen weliswaar determinatietabellen van enige groepen, zoals een Andrena-tabel (van der Vecht 1928), een hommeltabel (van der Blom 1996), een tabel tot onze behangersbijen (van der Zanden 1982) en een engelstalige Hylaeus-tabel (Koster 1986). Maar al deze tabellen zijn inmiddels verouderd of incompleet, want de naamgeving is in de afgelopen decennia sterk verandert en er zijn intussen veel nieuwe soorten in ons land gevonden.