Eind november kreeg de redactie van Virgilius Lefeber een aantal lijsten opgestuurd met Nederlandse namen voor wespen en bijen. Met in het vooruitzicht de wespenatlas in de serie Nederlandse Fauna, leek het ons nuttig de namen die Lefeber bedacht voor diverse groepen van angeldragende wespen, hier ongewijzigd te publiceren samen met de onderstaande oproep. De Nederlandse bijen komen in het volgende nummer van deze nieuwsbrief aan de beurt.