Andermaal een keuze uit de grote hoeveelheid publicaties, verschenen in 1998, die betrekking hebben op de aculeatenfauna in Nederland en de dieren die ons land naderen. Publicaties met een determinatietabel of met een opsomming van belangrijke verschil-kenmerken tussen families, genera of soorten zijn voorzien van een *.