Uit de ’Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen’ blijkt dat het slecht gaat met deze dieren. Driekwart van de soorten kunnen zo op de ’Rode Lijst’. Dit alarmerende feit was voor EIS-Nederland aanleiding een discussiedag te organiseren rond dit onderwerp. Aanwezig waren vertegenwoordigers van EIS, Natuurmonumenten, Ambrosiushoeve, Staatsbosbeheer, Imkersvereniging, NEV-sectie Hymenoptera, e.d.