Naar aanleiding van een discussie over concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen (Smeekens 1998) kreeg EIS-Nederland eind 1998 van Natuurmonumenten de opdracht een rapport samen te stellen over de bijen in hun terreinen. Tevens werd gevraagd advies te geven over beschermingsmaatregelen voor de bijenfauna. In april 1999 verscheen het verslag van dit onderzoek dat gebaseerd was op het databestand van EIS-Nederland (Reemer et al. 1999). Uit dit rapport komt o.a. naar voren dat een zeer groot deel van de bijenfauna, namelijk 194 van de 338 soorten, tot de bedreigde soorten moet worden gerekend.