Het zal u hopelijk niet ontgaan zijn, het gezicht van Bzzz is enigszins veranderd. Hetgeen niet wil zeggen, dat de huidige opmaak de definitieve is, we blijven werken aan verbeteringen. Ondanks dat het onderhavige nummer best aardig gevuld is, heeft het toch veel moeite gekost om het zo ver te krijgen. Wij hebben veel meer “voeding” vanuit de leden nodig, dan lukt het ons pas om iedere keer een goed gevuld nummer te produceren. Schrijf jullie ervaringen, vangsten, belevenissen op en stuur ze op naar de redactie. Dat hoeven geen lange artikelen te zijn, kijk maar eens naar een paar korte stukjes met waaarnemingen van Hans Nieuwenhuijsen, die in dit nummer staan.