In het voorjaar van de jaren 1972 tot en met 1999 werden op het landgoed ”Huize de Vennen” te Nunspeet zoveel mogelijk wespenkoninginnen verzameld. De bedoeling hiervan was om via deze methode het aantal wespennesten, en daarmee ook het aantal in de zomer vliegende wespen, op dit terrein zo klein mogelijk te houden i.v.m. een allergie voor wespengif bij één van de bewoners. Het bleek, dat deze koninginnen goed te vangen waren op een zeer grote, in april of mei rijkbloeiende struik van de Zuurbes Berberis vulgaris L.). De bloei van deze struik duurt meestal slechts één week. Wanneer deze bloei samenviel met een regenperiode of koud weer werden er in het geheel geen wespen gevangen. In boven genoemde periode werden 1882 wespenkoninginnen gevangen. Zij behoren tot de soorten Vespula germanica (F.), V. rufa (L.) en V. vulgaris (L.) en tot Dolichovespula media (Retz.), D. saxonica (F.) en D. sylvestris (Scop.). In tabel 1 zijn de vangsten per jaar en per soort gegeven. Opgemerkt moet worden, dat de jaren 1973, 1979 en 1983 niet vermeld zijn omdat in deze jaren door zeer slechte weersomstandigheden geen wespen op de Zuurbes verschenen.