Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief ontvingen we eind november 1999 een aantal lijsten met nieuwe Nederlandse namen voor wespen en bijen. Nieuwe Nederlandse wespennamen zijn in het vorige nummer van deze nieuwsbrief gepubliceerd. Hieronder zijn de nieuwe Nederlandse namen voor een groot aantal bijen opgenomen die Lefeber ons stuurde. Lefeber geeft in zijn bijenlijst ook enkele verbeteringen van bestaande Nederlandse namen in de voorlopige bijenatlas (Peeters et al., 1999), die we hieronder voor de duidelijkheid hebben toegevoegd.