Beste Frank, Ik heb met erg veel plezier je heldere stuk over ’Meyendel’ gelezen. Aangezien ik al jaren inventariseer in de Schoorlse duinen heb ik wat gegevens van ’jouw’ 2000 ha grote, kalkrijke terrein gelegd naast die van ’mijn’ 1750 ha grote, kalkarme gebied. Jij telt de laatste jaren ongeveer 50 soorten bijen, ik kom op hetzelfde aantal soorten. We moeten in de toekomst maar eens om de tafel, met nog een aantal mensen, dat in de duinen inventariseert om een overzicht te produceren van de aculeatenfauna van deze fysisch-geografische regio. We kunnen dan meteen eens kijken welke soorten zich tot één van beide districten (duin- en renodunaal) beperken. De spinnendoder Anoplius viaticus wordt niet (meer) gevangen in Meyendel. De soort is in Schoorl algemeen. Ik tref hem aan in de zeereep, midden- en binnenduinen. Op de zandpaden door de hei is zij talrijk. Ik heb de indruk dat de soort een voorkeur heeft voor droog grasland, afgewisseld met open zand. Anoplius infuscatus ken ik alleen uit de binnenduinen.