Ook in het laatste jaar voor de eeuwwisseling was er weer een groot aantal aculeatenpublicaties van Nederlandse bodem. Enkele engelstalige publicaties over onderzoek aan Nederlandse universiteiten en/of van veldwerk in Nederland, zijn eveneens onder het kopje ’Literatuur Nederland’ opgenomen. Als we de laatste zes van de negentiger jaren op een rij zetten wat betreft de voor deze rubriek geselecteerde ’Literatuur Nederland’ en ’Literatuur buitenland’, zien we dat de in Nederlandse aculeaten geinteresseerde liefhebber met het lezen van jaarlijks gemiddeld resp. 25 en 40 literatuuropgaven goed bij kan blijven wat betreft nieuwe literatuur. Publicaties met een determinatietabel of met een opsomming van belangrijke verschilkenmerken tussen families, genera of soorten zijn voorzien van een *. Stuur ook uw verslag of artikel naar me op, zodat dit jaarlijks overzicht nog completer wordt. Ik dank Henny Wiering andermaal voor zijn belangrijke bijdrage aan deze rubriek.