β€œIn navolging van Natuurmonumenten wil Landschap Overijssel zich ook beraden over het te voeren beheer ten aanzien van het plaatsen van bijenkasten in onze reservaten. De afgelopen jaren is er een toename van het aantal aanvragen om bijenkasten binnen onze terreinen te plaatsen.