In nieuwsbrief nr. 10 heb ik kort al iets geschreven over het onderzoek aan bijen in zeven terreinen van Natuurmonumenten, namelijk Dwingelderveld, Huis ter Heide (NB), Drunense Duinen, Korenburgerveen, Naardermeer, Zuid-Kennemerland en Groeve Sweijer. In 1999 en 2000 zijn vijftien vrijwilligers actief geweest met het inventariseren van bijen in het (de) door hen uitgekozen terrein(en). De meeste deelnemers hebben het terrein meermalen bezocht om per terreindeel de bijen te inventariseren. Daarnaast werden onder leiding van mezelf enkele gezamelijke excursies per terrein gehouden, waaraan ook andere leden van onze sectie deelnamen. De afspraken voor deze excursies verliepen voornamelijk via email, waardoor de gehele vrijwilligersgroep gelijktijdig op de hoogte werd gehouden. Mijn ervaring is datje via email snel afspraken kunt maken en de deelnemers gemakkelijk op de hoogte kunt brengen en stimuleren met korte berichten en excursieverslagen.