Dit nummer van onze nieuwsbrief is iets minder goed gevuld, dan de laatste nummers het geval was. Op het moment van de sluitingsdatum was er echter nog veel minder kopij dan er nu in de nieuwsbrief staat. Enkele leden stuurden spontaan nog wat op, iets waar de redactie erg blij mee is. Verder leverden een paar persoonlijke vragen nog wat kopij op. Wij hebben echter meer respons vanuit de leden nodig, om elke keer een goed gevuld nummer te kunnen produceren. Schrijf jullie ervaringen, vangsten, belevenissen, vragen op en stuur ze op naar de redactie. Dat hoeven geen lange artikelen te zijn, ook in dit nummer staan weer een paar korte stukjes met waarnemingen en vragen, die zijn altijd erg welkom. Ivo Raemakers heeft zichzelf enkele vragen gesteld over ‘stadsbijen’ en wil de antwoorden, voor zover die te geven zijn, met ons delen. In het hoofdstukje ‘verslagen’ het verslag van de excursie van de sectie naar de Achterhoek en een verslag van de zeer geslaagde studiedag over Hylaeus, die we in februari gehouden hebben.