Op zaterdag 24 februari was het weer zo ver, de jaarlijkse determinatiedag van de sectie Hymenoptera. Onder de bezielende leiding van Henny Wiering werd druk gedetermineerd na een inleiding over het geslacht Hylaeus. Zo’n 18 personen bezochten deze dag. Henny heeft ons weer van de nodige tips voorzien om de soorten van het moeilijke geslacht Hylaeus op naam te brengen. Belangrijke kenmerken waar een aantal determinatiewerken van uit gaan zijn: lengte – breedte verhouding van de kop, aantal tanden op de kaak en de genitaliën van de mannetjes. Het is van belang om bij het kenmerk lengte – breedte verhouding altijd te meten met bij voorbeeld een meetoculair. Vaak worden inschattingsfouten gemaakt indien niet exact gemeten wordt. Om het aantal tanden op de kaak te kunnen tellen moet bij het prepareren de kaak open gezet worden. Bij opweken is het openzetten van de kaak vrijwel niet meer mogelijk. Het uitprepareren van de genitaliën van de mannetjes spreekt vanzelf.