Op 9 april 2000 ving ik een drietal Nomada-mannetjes in het natuurontwikkelingsgebied Meinerswijk in Arnhem. Bij determinatie, met behulp van de tabel van Scheuchl (1995), stuitte ik op een probleem: ik kwam er niet uit. Ik liep vast ergens bij nr. 83 van de tabel, na ook al eerder een min of meer twijfelachtige keuze gemaakt te hebben bij nr. 72. Toen ik van nr. 83 echter doorging naar nr. 85, waarbij niet alle kenmerken klopten, kwam ik uiteindelijk uit bij nr. 87: Nomada panzeri. Van deze soort had ik wel mannetjes, maar die leken niet op de mannetjes waarmee ik de determinatieproblemen had. Ik had echter het vermoeden dat het best eens mannetjes van Nomada zonata zouden kunnen zijn, omdat ik ze gevangen had op een schaars begroeide, zandige plek, waar ik diezelfde dag ook vrouwtjes van deze soort verzameld had. Bovendien deden ze mij qua habitus aan deze vrouwtjes denken. In mijn collectie bevonden zich echter geen mannetjes van deze soort, zodat ik ze daarmee niet kon vergelijken.