Totaal onvoorbereid werd de redactie op zaterdag 13 oktober overvallen door het bericht van het plotselinge overlijden van Henny Wiering, één van onze meest prominente aculeatenkenners. In het volgende nummer van de nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid op terug komen. Theo Peeters heeft zijn laatste dag met Henny opgescheven, de weergave daarvan vindt u in dit nummer. Mede dankzij allerlei zaken op het gebied van literatuur is deze nieuwsbrief goed gevuld. Toch willen we de leden nadrukkelijk vragen ook eens wat te produceren, dat hoeven geen zware stukken te zijn, onze nieuwsbrief is met name ook bedoeld voor korte stukjes, vragen, opmerkelijke zaken, etcetera. Pak eens een vel papier of het toetsenbord ter hand en schrijf wat voor ons volgende nummer.