Van Schiermonnikoog zijn tot dusver 47 soorten bijen bekend (Koeman-Kwak 1973, Lefeber 1983, Peeters et al. 1999). Op zaterdag 25 augustus hebben de auteurs een excursie gemaakt naar dit eiland, vanuit Ulrum (Groningen), waar het insectenweekend van de landelijke insectenwerkgroep van de KNNV werd gehouden. Van de Vereniging Natuurmonumenten had de landelijke insectenwerkgroep een vergunning gekregen voor het vangen van insecten op dit eiland. Het weer was die dag prima voor aculeaten; zon, ruim 28° en geen wind. We hebben gegevens verzameld tussen 10.30 uur en 15.30 uur. Onze zoektocht is begonnen bij de stukjes kwelder ten oosten van de pier waar de pont aankomt (AC 209-610). Vandaar zijn we verder getrokken naar de Kobbeduinen, bij het peilhuisje (AC 210-611). Daar hebben we ook een deel van de vlakbij gelegen kwelders bezocht (AC 211/212-611). Op de kwelders is voornamelijk gezocht op zulte en lamsoor, op witte klaver is een werkster van de moshommel verzameld.