In januari/februari 2000 heb ik een inleiding geschreven over verschillende typen parasitoïden en de evolutie van parasitoïd naar nestbevoorrader. Dit stuk zal om redactionele redenen geen plaats krijgen in de aculeatenatlas (wespen/mieren), maar het is misschien interessant dat de Bzzz-lezer er in dit nummer toch kennis van kan nemen, zij het in een enigszins gewijzigde versie.