Smit, J. (red.), 2001. Stikke Trui. Verslag van 9 jaar inventariseren; 1990-1998. Insecten, herpetofauna, flora. – Insectenwerkgroep K.N.N.V.-afdeling Arnhem, 184 p. Te koop door fl 25,- + fl 5,- verzendkosten over te maken op giro 7506803 t.n.v. J. Smit, Plattenburgerweg 7, 6824 ER Arnhem.