Tijdens een bestuursvergadering van de sectie op 8 augustus 2001 heeft het bestuur de taakverdeling eens goed onder de loep genomen. Hieruit is de volgende verdeling voortgekomen: Secretaris Secretariaat, archief, P.R. en contact met zusterverenigingen Administratie en post. Doorgeven activiteiten aan E.B. (P.Koomen)